کیفیت محصولات

هر قابی که توسط موزو تولید می شود در نوع خود منحصر به فرد است. هیچ قابی شبیه قاب دیگر نیست و این به خاطر طبیعی بودن اجناس استفاده شده در تولید قاب ها است. در پشت هر قاب یک داستان از ریشه پیدایش آن وجود دارد و بعدها داستانی خواهد داشت مربوط به صاحب آن که باعث می شود لوازم جانبی گوشی شما صاحب شخصیت خودش باشد.

 

قاب های چرمی

quality1

قاب های چوبی

quality2